logo baita mune

Privacy & Cookies

Vanaf 25 mei 2018 zijn er nieuwe Europeese privacy regels.
Uitgangspunt, ook van Baita Munè, is het zorgvuldig en veilig bewaren en behandelen van gegevens van gasten, samenwerkingspartners en van onze e-mail lijst .

We maken duidelijke keuzes hoe we de gegevens bewaren en opslaan.
Nooit zullen wij gegevens aan derden verkopen..
Naast onderstaande verklaring is er ook een verwerkingverklaring en register om privacygegevens zorgvulldig te behandelen.

Privacy- en cookieverklaring.  2 Mei 2024
Gegevens:
Baita Munè
Rua Mine, Paesana Italia
www.baitamune.com
E-mail: info@baitamune.com
Tel.00393472766934

1. Verwerking persoonsgegevens
De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Voor de website en de werking van de website (www.baitamune.com) wordt gebruik gemaakt van een aantal diensten en plug-ins.
Hieronder volgt uitleg over het gebruik van deze diensten en plug-ins.

2. Cookies 
Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt.
In deze verklaring wordt eerst uitgelegd wat cookies zijn. Daarna zal worden ingaan op welke cookies worden gebruikt en waarom.

Wat zijn cookies 
Een cookie is een bestand dat door een website (in dit geval www.baitamune.com) wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van je computer wordt geplaatst. Er staat dan een cookie op de harde schijf. Wanneer jij de volgende keer weer de website bezoekt kan de opgeslagen informatie, dat staat in de cookie, worden teruggestuurd naar deze website. 

Google Analytics 
Onze website plaatst cookies van Google. De informatie die zij krijgt uit de cookie wordt geanalyseerd.
Deze informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Google heeft van ons geen toestemming gekregen om informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Voor meer informatie over het beleid van Google Analytics bezoek hun website.

Social Media buttons 
De verschillende social mediakanalen gebruiken code, waarmee ze via de site cookies plaatsen. Deze social mediakanalen verzamelen informatie die ze door middel van de cookies kunnen verkrijgen. Lees de privacy verklaringen van de door Baita Munè gebruikte social mediakanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

Nieuwsbrief
Wanneer jij je hebt ingeschreven voor een nieuwsbrief bij Baita Munè (voor degene is deze informatie) willen we je laten weten dat ook hiervoor cookies gebruikt. Meer informatie over de cookies van LaPosta/Mailchimp kun je vinden in hun privacy policy.  

Uitschakelen en verwijderen 
Je kunt cookies uitschakelen of verwijderen. Hiervoor moet je zijn bij de instellingen van je browser.
Kom je er niet uit? Gebruik dat de help-functie van de browser. 

3. Google Analytics
Graag willen wij inzicht in het gebruik van de website om deze te kunnen optimaliseren voor gebruik. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Deze dienst analyseert de gegevens van websitebezoekers. Een IP-adres is niet zichtbaar en valt daarmee ook niet te herleiden naar een persoon voor ons. Google Analytics hanteert daarnaast zelf een beleid wat online vindbaar is.

4. Social Media Kanalen
Baita Munè maakt gebruik van verschillende social mediakanalen, namelijk: Facebook, Twitter, LinkedIn , Youtube, Vimeo en Instagram. Om het voor de klant zo gemakkelijk mogelijk te maken, maakt Baita Munè gebruik van buttons, linken en/of contactformulieren. Ook deze social mediakanalen verzamelen informatie. Om duidelijk te krijgen wat er met de gegevens gebeurt, kunnen de privacyverklaring van de social mediakanalen uitsluitsel bieden.

5. Privacy algemeen
Baita Munè verzamelt en verwerkt geen persoonlijke gegevens.
Persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen wanneer deze door de klant zelf, bewust, aan haar zijn verstrekt. 

6. Verzamelde informatie 
We slaan voor verschillende redenen informatie op. Hieronder kun je lezen welke informatie we van jou bewaren en waarvoor. 

Contactformulier
Via het contactformulier kun je vragen aan ons stellen. We vragen jou je naam en e-mailadres in te vullen, en natuurlijk je vraag/ reservering.
Op deze manier weten we van wie de vraag afkomstig is en kunnen we je vraag beantwoorden via de mail. Wanneer jij je telefoonnummer invult, kan het ook zijn dat we telefonisch of via Whatsapp contact met je opnemen. Je bent niet verplicht om je telefoonnummer af te geven.  

Reserveren-Boeken
Voor je Reservering hebben we de volgende gegevens nodig: naam, adres, e-mailadres, geboorte data en telefoonnummer.
Met deze informatie kunnen wij de boeking concreet maken en mocht er iets aan de hand zijn met je reservering, op een gemakkelijke manier contact met je opnemen.

Nieuwsbericht
Je krijgt van Baita munè alleen een nieuwsbericht als jij je hiervoor expliciet hebt ingeschreven. Daarnaast ontvangen alle gasten en aanvragers een keer per jaar een bericht met informatie. Voor het verspreiden van het nieuwsbericht wordt onze eigen mailprogramma of Laposta gebruikt. Hierdoor zijn jouw gegevens (naam en e-mailadres) ook bij het mailprogramma bekend. Je kunt je altijd uitschrijven,. je naam en e-mailadres wordt dan direct van de lijst verwijderd en je ontvangt geen verdere informatie van ons. 

E-book
Op onze website kun je een e-book downloaden. Daarvoor vragen we jouw naam en e-mailadres zodat we het kunnen toesturen. Wanneer jij je ook wilt inschrijven voor het nieuwsbericht dan kan dat, maar geef je ons hier expliciet toestemming voor via het aanvraag formulier. Hier kun je je altijd voor afmelden.

Boekhouding
Voor ons bedrijf moeten wij een boekhouding bijhouden. Hiervoor gebruiken wij een boekhoudprogramma. Hierin verzamelen wij de facturen die zijn aangemaakt na het plaatsten van een boeking door jou. Hierdoor zijn jouw NAW-gegevens bekend bij ons boekhoudprogramma. 

Opgestelde documenten toesturen
Wanneer Baita Munè voor jou documenten opstelt voor jou of jouw bedrijf, moeten wij deze documenten kunnen toezenden. Dit doen wij via de e-mail en daarvoor gebruiken wij het door jou opgegeven e-mailadres. Ook krijg je hierop van ons de offerte en de factuur. 

Kinderen
Gegevens van kinderen worden alleen opgeslagen wanneer wij hiervoor toestemming hebben van de ouder(s) of verzorger(s). Zonder deze toestemming zullen wij nooit gegevens van kinderen verwerken. 

7. Grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens
Om jouw gegevens te mogen bewaren en gebruiken moet Baita Munè een grondslag hebben. Je kunt dit zien als een voorwaarde die nodig is om gegevens te mogen verwerken. De grondslagen voor ons zijn
– De gegevens naam en e-mailadres zijn nodig voor het beantwoorden van (reserverings) vragen en het bevestigen van een boeking.
– De gegevens naam, e-mailadres, telefoonnummer zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die met jou is aangegaan.
– De gegevens  NAW-gegevens en geboorte data zijn noodzakelijk voor het nakomen van de wettelijke verplichtingen vanuit de belastingwet bij boeking.
– Voor het toesturen van de nieuwsbrief vragen wij toestemming aan jou. Deze toestemming kun je altijd intrekken. Voor het toesturen van direct-marketing naar potentiële klanten hebben wij een gerechtvaardigd belang. Bij elke vorm van direct-marketing die verzonden zal worden zullen wij een afweging maken tussen onze marketingbelangen en de privacyschade van jou.

Zonder naam, adres(sen), e-mailaders en betaalgegevens kan Baita Munè haar werk niet doen. Op het moment dat jij jouw persoonlijke gegevens niet wil verstrekken kunnen we je niet verder helpen. Er zal dan ook geen overeenkomst tot stand komen, wat betekent dat Baita Munè geen boeking kan accepteren. Wil je wel een boeking doen? Dan ben je verplicht je gegevens te geven. Je bent niet verplicht om je in te schrijven voor de nieuwsbrief. Hierin ben je vrij. 

8. Delen met anderen
Baita Munè verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken/afgeven indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke plicht. Met eventuele bedrijven die jouw gegevens verwerken in haar opdracht, sluit Baita Munè een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens, zoals zij dat zelf doet. Baita Munè blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

9. Hoe lang we gegevens bewaren
Baita Munè bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.
Wanneer je geen fan meer bent van onze nieuwsbrieven kan je je uitschrijven. Dit kan onderaan elke nieuwsbrief. Je wordt op een uitschrijflijst geplaats die niet meer gemaild wordt.
Facturen met jouw gegevens hebben een bewaartermijn volgens de wettelijke verplichtingen van 10 jaar.
Wanneer je op de gasten lijst van Baita Munè staat of er een reserveringsverzoek is, bewaren we naam en e-mail adres zolang ook Baita Munè bestaat. Wanneer jij je uitschrijft voor de nieuwsbrief of wilt dat gegevens worden verwijderd neem dan contact op via info@baitamune.com.

10. De rechten van jou
Je hebt het recht om de opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen, te laten transporteren naar een ander bedrijf die jouw gegevens nodig heeft, te minimaliseren tot alleen de gegevens die nodig zijn en je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het opslaan van de gegevens. Baita Munè heeft echter geen invloed op het gebruik van gegevens door social mediakanalen. Wanneer jij gebruikt wilt maken van één van de rechten die hiervoor genoemd zijn of een vraag hebt, neem dan contact op via info@baitamune.com. 

11. Beveiliging van gegevens
Baita Munè neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

12. Klacht of Vraag
Heb je een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens? Je kunt hierover een klacht indienen bij de toezichthouder van de Autoriteit Persoonsgegevens. Een vraag kun je altijd mailen aan info@baitamune.com

Tot zover over cookies en privacy, nu snel terug naar de site voor een fijn vakantiehuisje in Piemonte!

137 Seacoast Ave, New York, NY 10094
+1 (234) 466-9764
Excuisite food, unforgettable atmosphere...